Ce reprezintă acronimul SIE?

Serviciul de Informații Externe (SIE), înființat la 08 februarie 1990, este „organul de stat specializat în domeniul informațiilor externe privind siguranța națională și apărarea României și a intereselor sale”. SIE își desfășoara activitatea în conformitate cu Constituția României, a legilor existente, conform deciziilor Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT) și a regulamentelor militare. Serviciul face parte din sistemul național de apărare, iar activitatea sa este organizată și coordonată de Consiliul Suprem de Apărare a Țării, având caracter de secret de stat. Sursele de informații, căile și modalitățile de efectuare a misiunilor specifice precum și efectuarea lor, nu pot fi dezvăluite sub orice circumstanțe. Divulgarea în orice mod a informațiilor despre misiunile sau activitatea Serviciului de Informații Externe, este interzisă si se pedepsește cu închisoarea, conform legii.

Serviciului de Informații Externe este autorizat, în temeiul legii să utilizeze metode specifice, să dezvolte și să dețină mijloace adecvate pentru obținerea, verificarea, evaluarea, valorificarea, stocarea și protejarea informațiilor secrete cu privire la securitatea națională. De asemenea, are dreptul, în condițiile stabilite în temeiul legii, de a cere și obține de la autoritățile publice române, precum și de la companii, persoane juridice și de la persoane fizice, informații sau documente necesare îndeplinirii misiunilor sale.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *