Ce reprezintă acronimul SIS?

SIS este Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova și, potrivit propriei descrieri, este un „serviciu flexibil şi fiabil, care exercită eficient şi transparent funcţia de asigurare a securităţii de stat, cu o poziţie solidă printre instituţiile sectorului naţional de securitate şi în topul serviciilor de intelligence din comunitatea regional-europeană”.

Între obiectivele Serviciului de Informații și Securitate (SIS), se numără culegerea de informaţii cu relevanţă pentru securitatea naţională a Republicii Moldova, ce asigură bază de decizie autorităţilor statului; avertizarea anticipativă asupra riscurilor, ameninţărilor şi provocărilor de securitate, implicit suveranitatea, independenţa şi integritatea ţării; realizarea de evaluări strategice ale mediului naţional, regional şi internaţional de securitate.

Conform site-ului instituției, SIS are ca misiune “protejarea eficientă a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţeanului, societăţii şi statului împotriva riscurilor şi ameninţărilor la adresa securităţii de stat, promovarea valorilor democratice şi intereselor naţionale ale Republicii Moldova.

În 16 noiembrie 1999 – prin Legea Republicii Moldova nr.676-XIV, Ministerul Securităţii Naţionale este reorganizat în Serviciul de Informaţii şi Securitate (SIS) al Republicii Moldova, organ de stat  specializat  în domeniul asigurării securităţii de stat. Instituția a fost scoasă din componența Guvernului și subordonată Parlamentului, coordonarea activității ei fiind delegată președintelui Republicii Moldova. Reorganizarea a avut loc în timpul mandatului lui Valeriu Pasat. De menționat este că, ulterior absolvirii facultății, acesta a urmat studii postuniversitare în cadrul Academiei Diplomatice a Ministerului Afacerilor Externe al Federației Ruse (2002), studii postdoctorale în cadrul Institutului de Istorie a Rusiei al Academiei de Științe a Rusiei (1990-1996) și programul doctoral în cadrul Institutului de Istorie a URSS al Academiei de Științe a URSS (1982-1987).

Sursa materialului: sis.md

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *