Modernizarea Centrului Medical de Diagnostic, Tratament și Recuperare (CMDTR) din cadrul SIE în contextul COVID

Scriam aici că, la 21 mai a.c., între proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței Guvernului României din data de 21 mai a.c., se afla memorandumul cu tema: „Înființarea Grupului de Lucru 5G pentru identificarea măsurilor strategice și tehnice cheie din setul de instrumente al UE pentru atenuarea eficace a riscurilor și asigurarea securității rețelelor 5G necesare a fi implementate de România, respectiv pentru elaborarea raportului privind punerea în aplicare a acestora la nivel național”.

Într-un comunicat de presă emis de Executiv la aceeași dată, s-a anunțat adoptarea tuturor actelor normative aflate pe agendă în cadrul ședinței Guvernului. Între acestea, se număra și memorandumul cu tema „Utilizarea creditelor de angajament și creditelor bugetare reținute în proporție de 10% din bugetul Serviciului de Informații Externe la titlul 71 – Active nefinanciare”, având ca bază legală prevederile art. 23 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2020 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2020.

„Fondurile aprobate Serviciului de Informații Externe pentru anul 2020 la acest titlu de cheltuieli iau ca principale destinații finanțarea lucrărilor de investiții noi și de reparații capitale la unele sedii şi obiective ale instituției, precum și derularea programelor de dotare cu echipamente de înaltă performanţă pe profil IT, protecţie, criptare şi transmisiuni cifrate.

În Serviciul de Informații Externe funcționează Centrul Medical de Diagnostic, Tratament și Recuperare (CMDTR) ce își desfășoară activitatea în cadrul unui imobil (număr MFP 97022) construit în anul 1973.

Imobilul nu a făcut obiectul unor reparații capitale până în prezent, necesitând reabilitări și modernizări în vederea asigurării asistenței medicale la standardele de calitate cerute de normele legale aplicabile. În contextul evoluției situației epidemiologice pe teritoriul României, la nivelul Serviciului a apărut ca necesitate stringentă modernizarea imobilului menționat, pentru a se asigura asistența medicală în condițiile limitării riscurilor de infectare cu virusul gripal SARS-CoV-2”.

Textul integral poate fi consultat aici: sgg.gov.ro

Sursa foto: businessmagazin.ro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *