Serviciul de Informații Externe oferă stagii de practică în domeniul criptologiei

Studenții înscriși în anii terminali de licență sau la programele de master din cadrul facultăților cu profil tehnic, cu precădere din domeniile: matematică, informatică, automatică, electronică sau telecomunicații pot aplica pentru un stagiu de practică în domeniu criptologiei. Astfel, aceștia vor putea dobândi experiență complementară studiilor universitare, prin implementări și aplicații practice într-un domeniu de activitate rezervat profesioniștilor. Persoanele selectate vor avea ocazia să intre în contact cu munca specifică unui Serviciu de Informații și, în funcție de rezultate, vor putea fi angajate în cadrul SIE.

Durata stagiului este de o lună, în perioada iunie-iulie, fiind disponibil un număr de 6 stagiari/serie.

Condiții de înscriere:

  • exclusiv cetățenie română și domiciliul în România;
  • fără cazier judiciar;
  • vârsta maximă 40 de ani.

Dosarul va conține:

  • o scrisoare de intenție, care va cuprinde numele, prenumele, profilul studiilor urmate și motivul pentru care titularul dorește să aplice la stagiul de practică;
  • curriculum vitae actualizat (format Europass);
  • cel puțin două recomandări din partea unor cadre universitare din domeniul de referință științifică al studentului;
  • documente care atestă studiile absolvite și adeverință care să ateste mediile anilor de studiu;
  • copii ale documentelor de identitate.

În selecția candidaților, rezultatele școlare pot reprezenta un criteriu de departajare. De asemenea, stagiul nu va suplini practica obligatorie din timpul anilor de studiu.

Persoanele interesate își pot depune candidatura la adresa de e-mail stagii@sie.ro până cel târziu la data de 06.06.2022.

Informații suplimentare pot fi solicitate la numărul de telefon 021 231 24 55. Toți aplicanții vor fi informați cu privire la rezultatul înscrierii.

Sursa: https://360.uaic.ro/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *